Contoh Assignment Fonetik Dan Fonologi

APAKAH YANG AKU KEJAR HINGGA KINI?

leTakkan KehIdupan DuniaMu iTu dI TangAn dAn akhIrat iTu DiHAti aGAr HaL Dunia MuDah dibahaGi-bAHagikan & AkhirAt itU DibAWa MaTi...

Hidup Yang Seimbang Adalah Penawar

Salah satu punca tekanan yang menyerang ramai orang pada hari ini ialah ‘ketagih bekerja’. Mereka dikenali juga sebagai workaholic kerana keasyikan bekerja siang dan malam sehingga melupakan segala tanggungjawab yang lain. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Dr. Bryan E. Robinson dari Universiti North Carolina di Charlotte, golongan ini mengeluarkan banyak hormon adrenaline di dalam badan mereka dan hormon ini membebankan jantung, menyebabkan darah tinggi dan menyempitkan pembuluh darah. Perubahan-perubahan ini mendedahkan golongan ini kepada sakit jantung, strok, kesugulan dan keinginan untuk membunuh diri.Berlebih-lebihan di dalam sesuatu perkara akan membawa kepada kebinasaan. Di antara nasihat yang amat baik untuk kita hayati ialah yang pernah dinasihatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi ra kepada Abu Dardak ra. Nasihat ini kemudiannya disokong oleh Nabi Muhammad, iaitu: “Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu, dirimu mempunyai hak ke atasmu dan keluargamu mempunyai hak ke atasmu. Berikan setiap yang berhak ini haknya.” (Riwayat Bukhari)

#fullpost{display:inline;}

Sebagai Panduan Membuat Tugasan HBML1203 BM untuk sem ini.
Tugasan ini bergantung juga kepada Draf / format
tutor masing-masing


Kandungan

i. Prakata / Sekapur Sireh
ii. Isi Kandungan

1.0. PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan – kepentingan / faedah kajian ini
1.2 Definisi Konsep
1.2.1 Fonem
1.2.2 Fonetik
1.2.3 Fonologi
1.3 Biodata / latar belakang responden
1.4 Jadual Perlaksanaan Tugas – tarikh, masa, tempat, catatan
1.5 Reflaksi Tugasan – rencana ringkas tentang kajian yang dijalankan

2.0 RAKAMAN FONEM, SUKUKATA DAN AYAT KANAK-KANAK

2.1 Fonem
2.1.1 Vokal (Jadual/keterangan dan contoh)
2.1.2 Konsonan (Jadual/ keterangan dan contoh)
2.2 Sukukata
2.3 Ayat Pendek

3.0 PENULISAN RAKAMAN PENUH

3.1 Penulisan rakaman dalam ejaan biasa
3.2 Penulisan rakaman dalam transkripsi fonetik

4.0 KESIMPULAN DAN PENUTUP

BIBLIOGRAFI

LAMPIRAN

Published: 2009-06-26Hit: 46Laman Asal

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *